TEST és una iniciativa del Departament de Museus de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real amb la col·laboració de la Regidoria d'Urbanisme.

Web
Gmno/Arnwald

Correcció lingüística
Regidoria de Normalització Lingüística

Direcció
Pascual Arnal

Test és una iniciatica del Departamento de Museos de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real con la colaboración de la Regidoria d'Urbanisme.

Web
Gmno/Arnwald

Corrección lingüística
Regidoria de Normalització Lingüística

Dirección
Pascual Arnal