QUE ÉS TEST?
¿QUE ES TEST?

 

Del 9 de març al 25 de maig
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Carrer Hospital, 5
Vila–real, Castelló

Del 9 de marzo al 25 de mayo
Muestra de arte y creatividad
El Convent, Espai d'art
Calle Hospital, 5
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

TEST és una mostra d’art i creativitat que té com a epicentre la ciutat de Vila-real (Castelló).

Com la mateixa paraula indica, TEST vol convertir-se en un espai on poder fer créixer els treballs i les carreres d’aquells artistes que més necessiten un suport al seu esforç i tenacitat.

L’atractiu d’aquesta mostra serà tractar d’orientar els recursos per a cobrir les necessitats reals dels diferents agents artístics.

Per a tal fi s’ha pensat a posar tot l’esforç a brindar l’exhibició d’interessants propostes plàstiques, així com l’edició d’un catàleg personalitzat a cada artista que li puga servir com a eina dinamitzadora i promotora del seu treball, fent de TEST una ineludible cita per als amants de l’art i una important plataforma de suport als artistes.

TEST es una muestra de arte y creatividad que tiene como epicentro la ciudad de Vila-real (Castelló).

Como la misma palabra indica, TEST quiere convertirse en un espacio donde poder hacer crecer los trabajos y las carreras de aquellos artistas que más necesitan un apoyo a su esfuerzo y tenacidad.

El atractivo de esta muestra será tratar de orientar los recursos para cubrir las necesidades reales de los diferentes agentes artísticos.

Para tal fin se ha pensado poner todo el esfuerzo en aportar a la exhibición interesantes propuestas plásticas, así como la edición de un catálogo personalizado a cada artista que le pueda servir como herramienta dinamizadora y promotora de su trabajo, haciendo de TEST una ineludible cita para los amantes del arte y una importante plataforma de apoyo a los artistas.