Louis Lambert (3TTMAN)

Del 29 d'abril al 2 de juliol
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 29 de abril al 2 de julio
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test    logo_convent    logo_ajuntament

 

 

3TTMAN és l’àlter ego amb tres caps de Louis Lambert (Lille, 1978), artista francés resident a Espanya des de 2001. El seu personatge, que va començar a pintar als carrers de Lilla el 1999, representa, segons el mateix artista, la profunda complexitat de l’ésser humà i els diferents punts de vista que sorgeixen d’una mateixa situació. Polifacètic, juga a assimilar en el seu treball llenguatges populars que sortegen la seua vida diària i, així, afrontar l’actualitat del seu temps des d’una perspectiva simbòlica. Se sent especialment fascinat per l’art primitiu i la seua força intuïtiva.

 

La seua línia d’investigació consisteix a fer evident la capacitat innata de totes les formes d’expressió a l’hora de transcendir l’aspecte mundà i convertir-se en art; atorga especial rellevància a l’experimentació material, la qual cosa l’ha portat a la utilització de ciment, paper maixé, ceràmica oriental i a un ampli ventall de distints formats que van des del quadre al treball mural a gran escala. Per a 3TTMAN el plaer creatiu és indissociable del procés; gaudeix treballant i es reflecteix en el seu estil particular: dinàmic, colorit, alegre i autèntic. Les seues intervencions l’han portat a treballar a la Tate Modern (“Street Art Walking Tour, 2008), El País (ARCO 2012), realitzar un mur de mosaic de 30 metres amb l’ambaixada espanyola a Hanoi (2010), pintar murals monumentals a Kíev amb l’ambaixada francesa, a Almeria amb Greenpeace i deixar les seues empremtes pels carrers de mig món.

 

 

3TTMAN es el alter ego con tres cabezas de Louis Lambert (Lille, 1978), artista francés residente en España desde 2001. Su personaje, que empezó a pintar en las calles de Lille en 1999, representa, según el propio artista, la profunda complejidad del ser humano y los diferentes puntos de vista que surgen de una misma situación. Polifacético, juega con asimilar en su trabajo lenguajes populares que sortean su vida diaria y, así, afrontar la actualidad de su tiempo desde una perspectiva simbólica. Se siente especialmente fascinado por el arte primitivo y su fuerza intuitiva.

 

Su línea de investigación consiste en hacer evidente la capacidad innata de cualquier forma de expresión a la hora de trascender lo mundano y convertirse en arte; otorga especial relevancia a la experimentación material, lo que le ha llevado a la utilización de cemento, papel maché, cerámica oriental, y a un amplio abanico de distintos formatos que van desde el cuadro al trabajo mural a gran escala. Para 3TTMAN el placer creativo es indisociable del proceso; disfruta trabajando y se refleja en su particular estilo: dinámico, colorido, alegre y auténtico. Sus intervenciones le han llevado a trabajar en la Tate Modern (“Street Art Walking Tour”, 2008), El País (ARCO 2012), realizar un muro de mosaico de 30 metros con la embajada española en Hanoi (2010), pintar murales monumentales en Kiev con la embajada francesa, en Almería con Greenpeace y dejar sus huellas por las calles de medio mundo.