ACTIVITATS I HORARIS
ACTIVIDADES Y HORARIOS

 

Del 9 de març al 25 de maig
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Carrer Hospital, 5
Vila–real, Castelló

Del 9 de marzo al 25 de mayo
Muestra de arte y creatividad
El Convent, Espai d'art
Calle Hospital, 5
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent    logo_ajuntament

ACTIVITATS

Dissabte 9 de març

12 h. – 14 h. Inauguració

HORARIS

De dimarts a divendres de 17 a 20 h.
Dissabte de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.
Diumenge de 10 a 13 h.
Dilluns i festius tancat

ACTIVIDADES

Sábado 9 de marzo

12 h. – 14 h. Inauguración

 

HORARIOS

De martes a viernes de 17 a 20 h.
Sábado de 10 h. a 13 h. y de 17 h. a 20 h.
Domingo de 10 h. a 13 h.
Lunes y festivos cerrado