Mohamed L'Ghacham

Del 9 de març al 25 de maig
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Carrer Hospital, 5
Vila–real, Castelló

Del 9 de marzo al 25 de mayo
Muestra de arte y creatividad
El Convent, Espai d'art
Calle Hospital, 5
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

Va començar a una edat molt primerenca els seus deliris amb l'expressió gràfica com a escriptor de grafit encara la seua vertadera immersió en el món de l'art la va fer en clau acadèmica a base d’olis de tall clàssic i costumista. Malgrat prendre un camí estilístic allunyat de l'ortodòxia grafitera del carrer, Mohamed L'Ghacham ha continuat fidel a la vocació de convertir l'espai públic en la seua galeria particular, un lloc on interactuar amb els seus habitants a través d'aquests.

En un exercici de recontextualització de la pintura figurativa clàssica, l'artista fixa la seua atenció en les accions quotidianes i familiars mitjançant la reinterpretació d'antigues imatges documentals que originalment no van ser concebudes per a la seua exhibició. Aquestes escenes de caràcter tant íntim com anecdòtic de veïns, amics i gent del carrer són enaltits en una exhibició de naturalisme i realisme a gran escala. L'obra de L'Ghacham qüestiona els mecanismes preestablits en la construcció i posterior significació de la imatge alliberant-la de l'àmbit merament ordinari, les seues peces mai qüestionen el que allí succeeix, només relaten una història des del que ens uneix, des de la perspectiva simbòlica de l'universal.

Empezó a muy temprana edad sus devaneos con la expresión gráfica como escritor de grafiti aunque su verdadera inmersión en el mundo del arte lo hizo en clave académica a base de óleos de corte clásico y costumbrista. A pesar de tomar un camino estilístico alejado de la ortodoxia grafitera de la calle, Mohamed L'Ghacham ha seguido fiel a la vocación de convertir el espacio público en su galería particular, un lugar donde interactuar con sus habitantes a través de estos mismos.

En un ejercicio de recontextualización de la pintura figurativa clásica, el artista fija su atención en las acciones cotidianas y familiares mediante la reinterpretación de antiguas imágenes documentales que originalmente no fueron concebidas para su exhibición. Estas escenas de carácter tanto íntimo como anecdótico de vecinos, amigos y gente de a pie son ensalzados en una exhibición de naturalismo y realismo a gran escala. La obra de L'Ghacham cuestiona los mecanismos preestablecidos en la construcción y posterior significación de la imagen liberándola del ámbito meramente ordinario, sus piezas nunca cuestionan lo que allí sucede, solo relatan una historia desde lo que nos une, desde la perspectiva simbólica de lo universal.